Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Serwis internetowy j1213.org nawiązuje swoją nazwą do Ewangelii według Jana, rozdział 12, wers 13: "Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela!". Powyższe zawołanie odnosi się do najważniejszej dla nas osoby - Pana Jezusa Chrystusa.

Istniejemy, aby pomóc Ci poznać lepiej Pismo Święte, a poprzez nie nawiązać bliską więź z Panem Jezusem Chrystusem, który jest Bogiem i dawcą życia, a który może stać się dla Ciebie wybawicielem z każdej opresji i niezawodnym przewodnikiem w czasie życiowej wędrówki.

>>> Sprawdź nowości na stronie...