Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Czytelnia

Artykuły

Samuel Waldron, Łatwe chrześcijaństwo
Przemysław Gola, Czy świętować Boże Narodzenie?
John Owen, Chwała Chrystusa jako Pośrednika
Przemysław Gola, Kim jest Duch Święty?
Bartosz Sokół, Pop-chrześcijaństwo
Przemysław Gola, Ekumenizm - czy jest zgodny z wolą Bożą?
Historia Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej
Przemysław Gola, Przesłanie Księgi Koheleta

Materiały historyczne

Krótki Katechizm o chrzcie, John Tombes, B.D., Londyn, 1659
Inter praecipuas. O towarzystwach biblijnych. Encyklika papieża Grzegorza XVI (fragmenty)
Katechizm Heidelberski 1562
Jan Ostroróg (ok. 1436-1501), Monumentum pro rei publicae ordinatione congestum. Memoriał w sprawie uporządkowania rzeczpospolitej (wybór)