Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Czytelnia

Ziarno Prawdy

Poniżej znajdują się linki do pobrania miesięcznika "Ziarno Prawdy" w formacie PDF:

2017.01, 2017.02, 2017.03, 2017.04, 2017.05, 2017.06, 2017.07,

Artykuły

Samuel Waldron, Łatwe chrześcijaństwo
Jan Ostroróg (ok. 1436-1501), Monumentum pro rei publicae ordinatione congestum. Memoriał w sprawie uporządkowania rzeczpospolitej (wybór)
Przemysław Gola, Czy świętować Boże Narodzenie?
Katechizm Heidelberski 1562
John Owen, Chwała Chrystusa jako Pośrednika
Krótki Katechizm o chrzcie, John Tombes, B.D., Londyn, 1659
Inter praecipuas. O towarzystwach biblijnych. Encyklika papieża Grzegorza XVI (fragmenty)
Przemysław Gola, Kim jest Duch Święty?
Bartosz Sokół, Pop-chrześcijaństwo