Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Kim są chrześcijanie ewangeliczni?

Chrześcijanie ewangeliczni to światowy i w chwili obecnej najszybciej rozwijający się nurt chrześcijaństwa. Chrześcijanie ewangeliczni skupieni się w różnych związkach wyznaniowych, jednak łączą ich wspólne przekonania.

W co wierzą chrześcijanie ewangeliczni?

Wierzymy, że Pismo Święte jest nieomylnym Słowem Bożym i winno stanowić nadrzędny autorytet w sprawach życia i wiary. Wierzymy, że odwiecznie istnieje jeden Bóg w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uważamy, że zbawienie nie jest osiągalne na podstawie uczynków, lecz stanowi niezasłużony dar łaski Boga, i może być przyjęte przez człowieka tylko dzięki osobistej, ufnej wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Udzielamy chrztu przez całkowite zanurzenie w wodzie, lecz wyłącznie tym, którzy świadomie wyrażają żal za grzechy i publicznie wyznają wiarę w Chrystusa. Wspominamy mękę i śmierć Pana Jezusa Chrystusa, spożywając wspólnie chleb i wino. Nasze zbory (parafie) prowadzone są przez dojrzałych i godnych zaufania mężczyzn, lecz nie posiadamy specjalnie wyświęconych kapłanów. Zgromadzamy się w prostocie i darzymy się wzajemną życzliwością. Dążymy do tego, aby każdy zborownik (parafianin) aktywnie angażował się w życie Kościoła, służąc tymi darami, które otrzymał od Boga. Opowiadamy się za rozdziałem Kościoła od państwa i nie angażujemy się w spory polityczne. Dążymy, by małżeństwo rozumiane jako nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety było szanowane przez wszystkich. Pragniemy, by nasze postępowanie było podobne do tego, jak postępował nasz Mistrz i Nauczyciel - Pan Jezus Chrystus.

Kościół lokalny w Twojej okolicy

Nasz Kościół lokalny (parafia) działa na terenie Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. Zgromadzamy się w następujących miejscowościach: Łazy, Zawiercie, Sosnowiec