Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Chrześcijanie wiary ewangelicznej

Kim jesteśmy?

Chrześcijanie ewangeliczni to światowy i w chwili obecnej najszybciej rozwijający się nurt chrześcijaństwa. Chrześcijanie ewangeliczni skupieni są w różnych wspólnotach rozsianych po całym świecie, jednak łączą ich więzy wspólnie wyznawanej wiary.

Jesteśmy niezależnym i samorządnym zborem ewangelicznym. Posiadamy osobowość prawną jako zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP, który jest wpisany do rejestru kościołów i związków wyznaniowych w dziale A pod pozycją 25.

Dane kancelarii Zboru

KChWE Zbór w Rokitnie Szlacheckim
Rokitno Szlacheckie
ul. Szlachecka 42
42-450 Łazy

telefon: 605 25 10 15
e-mail: hosanna@j1213.org

NIP 6492323751, REGON 520371679

nr rachunku bankowego: 59 1020 2498 0000 8502 0734 7158
Tytuł przelewu: darowizna na cele kultu religijnego

W co wierzymy?

Wyznanie wiary zboru
Zasady Wiary KChWE

Gdzie się zgromadzamy?

Wspólnota chrześcijan w Częstochowie
Библейская Церковь в Ченстохове
Wspólnota Chrześcijan w Rokitnie Szlacheckim k/Zawiercia
Klub Biblijny w Sosnowcu

W naszym zborze służą:

Przemysław Gola
Filolog, tłumacz i kaznodzieja ewangeliczny. Absolwent filologii klasycznej na Uniwersytecie Śląskim, Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu oraz Israel Institute of Biblical Studies.