Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Kurs historii Kościoła

Dlaczego jest tyle wyznań chrześcijańkich? Czym różnią się od Ciebie? W jaki sposób uzasadnić, że należę do tego kościoła, a nie innego? Jeśli zadałeś sobie kiedykolwiek jedno z powyższych pytań, ten kurs jest dla Ciebie.

Korespondencyjny kurs historii Kościoła jest przeznaczony dla każdego, bez względu na wyznawaną religię, płeć, wiek, czy dotychczas zdobyte wykształcenie.

W czasie kursu będziesz otrzymywać lekcje, które będą się składać z:
- Fragmentu tekstu źródłowego do przeczytania
- Pytań, na które należy odpowiedzieć, a odpowiedzi przesłać w mailu zwrotnym.

Po tym, jak prześlesz nam odpowiedzi, przejrzymy je i ustosunkujemy się do nich. Nie martw się jednak, jeśli nie będziesz znać odpowiedzi na jakieś pytanie - Twój opiekun pomoże Ci znaleźć właściwą odpowiedź. W czasie całego kursu masz prawo zadawać pytania, zarówno związane z daną lekcją, jak i od niej oderwane.

Jeśli chcesz rozpocząć bezpłatny kurs historii Kościoła, wypełnij poniższy formularz:

Podaj swój e-mail:
Podaj swoje imię i wiek:
Miejscowość, w której mieszkasz:
Jakiego jesteś wyznania?:

Pamiętaj, że udział w kursie do niczego Cię nie zobowiązuje i w każdej chwili możesz przerwać jego realizację.

Program kursu jest następujący:

1. Zesłanie Ducha Świętego i narodziny Kościoła
2. Obraz życia we wspólnocie Jerozolimskiej
3. Św. Szczepan - pierwszy męczennik Kościoła i początek prześladowań Kościoła
4. Edykt mediolański
5. Konstantyn Wielki - chrześcijaństwo religią państwową
6. Arianizm i inne spory chrystologiczne
7. Papież Grzegorz Wielki i dominacja kościoła rzymskiego
8. Wielka schizma
9. Waldensi
10. Jan Wiklif - pierwszy przekład Biblii na język angielski
11. Jan Hus
12. Henryk VIII i narodziny Kościoła Anglii
13. Reformacja w obrębie Kościoła rzymskiego: Luter, Kalwin, anabaptyzm
14. Reformacja w obrębie Kościoła anglikańskiego: purytanie
15. Baptyzm
16. Okres wielkich przebudzeń XVIII i XIX wieku
17. Gotfryd Alf i ewangelikalizm na ziemiach polskich
18. Sekty adwentystyczne XIX wieku: Irving, badacze Pisma, adwentyści, świadkowie Jehowy
19. Parham i narodziny ruchu zielonoświątkowego
20. Związek Stanowczych Chrześcijan i Zrzeszenie Zwolenników Nauki Pierwotnych Chrześcijan
21. Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
22. Rozpad ZKE
23. Działalność misji amerykańskich w Polsce
24. Ewangelikalizm dzisiaj
25. Szkoła Biblijna "Hosanna"