Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Klub Biblijny "Hosanna"

Klub Biblijny daje wam możliwość regularnego czytania i poznawania Pisma Świętego. Spotykamy się stacjonarnie raz w tygodniu, aby rozmawiać, dyskutować i wymieniać spostrzeżeniami na temat omawianego w danym dniu fragmentu Biblii.

Jesteśmy chrześcijanami ewangelicznymi, jednak uczestniczyć w dyskusyjnym Klubie Biblijnym może każdy, bez względu na wyznanie i światopogląd. Przynależność do kościoła protestanckiego nie jest wymagana ani oczekiwana. Uczestnictwo jest dobrowolne, bezpłatne i bez zobowiązań. W chwili obecnej Kluby Biblijne działają w następujących lokalizacjach:

Lokalizacje

Częstochowa, woj. śląskie
tel. (+48) 605 25 10 15
niedziela 10.00

Sosnowiec, woj. śląskie
tel. (+48) 605 25 10 15
piątek 19.30

Zawiercie/Rokitno Szlacheckie, woj. śląskie
tel. (+48) 605 25 10 15
niedziela, 17.00.

Przy Szkole Biblijnej i Klubach Biblijnych działa również Wspólnota