Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Korespondencyjny kurs biblijny

Biblia to księga, która dostarcza mądrych rad i praktycznych wskazówek przez całe życie. Dlatego chciałbym Cię zachęcić do dalszego jej studiowania. Już dziś możesz rozpocząć darmowy kurs biblijny w formie korespondencyjnej.

Kurs ten wyjaśnia w oparciu o fragmenty Pisma Świętego, kim jest Bóg, jakie jest przeznaczenie człowieka, co stanowi sens życia, a także objaśnia rolę Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina, znaczenie Kościoła oraz wiele innych zagadnień, które mogą się okazać dla Ciebie interesujące.

Dalej masz wątpliwości? Zapoznaj się z opiniami absolwentów naszego kursu.

Jeśli chcesz rozpocząć bezpłatny kurs korespondencyjny, skontaktuj się z nami:

Podaj swój e-mail:
Podaj swoje imię i wiek:
Miejscowość, w której mieszkasz:
Jakiego jesteś wyznania?:

Pamiętaj, że udział w kursie do niczego Cię nie zobowiązuje i w każdej chwili możesz przerwać jego realizację.

Program kursu jest następujący:

I. Korespondencyjny kurs biblijny
Swoją edukację biblijną rozpoczniesz od przeglądu najważniejszych doktryn Nowego Testamentu:
A: Nauka o drodze do zbawienia.
- Całkowita deprawacja człowieka i zbawienie z łaski przez wiarę.
- Zasada "Solus Christus".
- Koncepcja narodzin na nowo.
B: Pismo Święte.
- Natchnienie i nieomylność Pisma Świętego.
- Autorytet Pisma Świętego
C: Osoba Pana Jezusa Chrystusa.
- Bóstwo Pana Jezusa Chrystusa
- Człowieczeństwo Pana Jezusa Chrystusa
D: Duch Święty.
- Osobowość i Bóstwo Ducha Świętego.
- Dary Ducha Świętego.
- Napełnianie się Duchem Świętym i wydawanie Jego owoców.
E: Nauka o Kościele.
- "Zbuduję Kościół mój..." - definicja i rola Kościoła.
- "Ochrzczeni w jedno ciało..." - koncepcja Kościoła jako ciała Pana Jezusa.
- Starsi oraz ich pomocnicy.
- Napomnienie i wyłączenie jako przejaw miłości braterskiej.
- Wielki Nakaz Misyjny.
F: Ustanowienia (sakramenty) Pana Jezusa Chrystusa.
- Chrzest w wodzie.
- Pamiątka Wieczerzy Pańskiej.
G: Czasy ostateczne.
- Los człowieka po śmierci.
- Przesłanie Apokalipsy Jana.
H: Uczniostwo.
- Droga do świętości.
- Małżeństwo, rodzina i samotność.

II. Pogłębione studium ksiąg biblijnych.
Jeśli pomyślnie przebrniesz przez pierwszy etap swojej nauki, będziesz mógł przystąpić do pogłębionego studium wybranych Ksiąg biblijnych:
- List do Rzymian

III. Kurs historii Kościoła z elementami historii doktryn i apologetyką.

Egzamin korespondencyjny: dobrowolny egzamin, będący przepustką do dalszej nauki w Szkole Biblijnej "Hosanna"

IV. Kurs greki biblijnej i egzegezy Nowego Testamentu na przykładzie Ewangelii Jana.

Egzamin stacjonarny: Zdanie tego trudnego egzaminu uprawnia Cię do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu nauki w Szkole Biblijnej "Hosanna"