Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Korespondencyjny kurs biblijny

Dlaczego nie poświęcić kilku miesięcy życia, aby odkryć głębię Biblii? Już dziś możesz rozpocząć darmowy kurs biblijny poprzez e-mail.

Korespondencyjny Kurs Biblijny jest przeznaczony dla każdego, bez względu na wyznawaną religię, płeć, wiek, czy dotychczas zdobyte wykształcenie.

W czasie kursu będziesz otrzymywać lekcje, które będą się składać z:
- Fragmentu Pisma Świętego do przeczytania
- Artykułu do przeczytania lub wykładu do wysłuchania/obejrzenia
- Pytań, na które należy odpowiedzieć, a odpowiedzi przesłać w mailu zwrotnym.

Po tym, jak prześlesz nam odpowiedzi, przejrzymy je i ustosunkujemy się do nich. Nie martw się jednak, jeśli nie będziesz znać odpowiedzi na jakieś pytanie - Twój opiekun pomoże Ci znaleźć właściwą odpowiedź. W czasie całego kursu masz prawo zadawać pytania, zarówno związane z daną lekcją, jak i od niej oderwane.

Dalej masz wątpliwości? Zapoznaj się z opiniami absolwentów naszego kursu.

Jeśli chcesz rozpocząć bezpłatny kurs korespondencyjny, wypełnij poniższy formularz:

Podaj swój e-mail:
Podaj swoje imię i wiek:
Miejscowość, w której mieszkasz:
Jakiego jesteś wyznania?:

Pamiętaj, że udział w kursie do niczego Cię nie zobowiązuje i w każdej chwili możesz przerwać jego realizację.

Program kursu jest następujący:

I. Korespondencyjny kurs biblijny. (20 tygodni)
Swoją edukację biblijną rozpoczniesz od przeglądu najważniejszych doktryn Nowego Testamentu:
A: Nauka o drodze do zbawienia.
1 - Całkowita deprawacja człowieka i zbawienie z łaski przez wiarę.
2 - Zasada "Sola Gratia" i "Sola Fede".
3 - Koncepcja narodzin na nowo.
B: Pismo Święte.
4 - Natchnienie i nieomylność Pisma Świętego.
5 - Autorytet Pisma Świętego. Zasada "Sola Scriptura".
C: Osoba Pana Jezusa Chrystusa.
6 - Bóstwo Pana Jezusa Chrystusa
7 - Człowieczeństwo Pana Jezusa Chrystusa
8 - Zasada "Solus Christus" oraz "Soli Deo Gloria".
D: Duch Święty.
9 - Osobowość i Bóstwo Ducha Świętego.
10 - Dary Ducha Świętego.
11 - Napełnianie się Duchem Świętym i wydawanie Jego owoców.
E: Nauka o Kościele.
12 - "Zbuduję Kościół mój..." - definicja i rola Kościoła.
13 - "Ochrzczeni w jedno ciało..." - koncepcja Kościoła jako ciała Pana Jezusa.
14 - Starsi oraz ich pomocnicy.
15 - Napomnienie i wyłączenie jako przejaw miłości braterskiej.
16 - Wielki Nakaz Misyjny.
F: Ustanowienia (sakramenty) Pana Jezusa Chrystusa.
17 - Chrzest w wodzie.
18 - Pamiątka Wieczerzy Pańskiej.
G: Czasy ostateczne.
19 - Los człowieka po śmierci.
20 - Przesłanie Apokalipsy Jana.