Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Kursy

Oto kursy oferowane przez naszą szkołę:

Korespondencyjny Kurs Biblijny

Tematyka: Przegląd najważniejszych zagadnień Nowego Testamentu.
Adresaci: Dla rozpoczynających swoją przygodę z Pismem Świętym.
Forma: Online, bezpłatny
Dowiedz się więcej...

Kurs historii Kościoła

Tematyka: Historia kościoła, historia doktryn, apologetyka
Adresaci: Dla posiadających elementarną wiedzę biblijną.
Forma: Online, bezpłatny
Dowiedz się więcej...

Wstęp do Nowego Testamentu

Tematyka: Proces kształtowania się tekstu i kanonu Nowego Testamentu.
Adresaci: Dla posiadających elementarną wiedzę biblijną.
Forma: Online, bezpłatny

Studium Listu do Tytusa

Tematyka: Egzegeza i teologia Listu do Tytusa
Adresaci: Dla posiadających elementarną wiedzę biblijną.
Forma: Online lub stacjonarnie, bezpłatny

Kurs greki biblijnej

Tematyka: Greka biblijna i teologia 1 rozdziału Ewangelii według Jana.
Adresaci: Dla początkujących.
Forma: Online lub stacjonarnie, płatny
Dowiedz się więcej...

Dyplom ukończenia. Możesz po prostu korzystać z naszych kursów niezobowiązująco. Jeśli jednak chciałbym zostać absolwentem naszej szkoły, to powinieneś spełnić następujące warunki: ukończyć Korespondencyjny Kurs Biblijny, Kurs Historii Kościoła, Wstęp do Nowego Testamentu i Studium Listu do Tytusa, a następnie napisać pracę dyplomową i zdać egzamin stacjonarny (2 godziny, część ustna i pisemna).