Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Kursy

Oto kursy oferowane przez naszą szkołę:

Korespondencyjny Kurs Biblijny

Tematyka: Przegląd najważniejszych zagadnień Nowego Testamentu.
Adresaci: Dla rozpoczynających swoją przygodę z Pismem Świętym.
Forma: Online, bezpłatny
Dowiedz się więcej...

Kurs historii Kościoła

Tematyka: Historia kościoła, historia doktryn, apologetyka
Adresaci: Dla posiadających elementarną wiedzę biblijną.
Forma: Online, bezpłatny
Dowiedz się więcej...

Kurs greki biblijnej

Tematyka: Greka biblijna i teologia 1 rozdziału Ewangelii według Jana.
Adresaci: Dla początkujących.
Forma: Online lub stacjonarnie, płatny
Dowiedz się więcej...

Dyplom ukończenia.
Po ukończeniu Korespondencyjnego Kursu Biblijnego oraz Kursu Historii Kościoła oraz napisaniu pracy na temat uzgodnionego z nauczycielem fragmentu Pisma możesz przystąpić do stacjonarnego egzaminu (trwa 4 godziny). Po jego zaliczeniu otrzymasz Dyplom Ukończenia Szkoły Biblijnej Hosanna. Niezależnie od tego możesz uzyskać świadectwo ukończenia kursu greki biblijnej w szkole językowej DIETEL.