Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Kazania mp3

Wielki Nakaz Misyjny (Przemysław Gola) 36 MB
O Jezusie prawdziwym. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Kim jest Jezus? (Jan Wierszyłowski) 6 MB
Co Jezus może? (Jan Wierszyłowski) 7 MB
Jaki jest Jezus? (Jan Wierszyłowski) 6 MB
Po co Jezus przyszedł? (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Główne poselstwo Jezusa. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
O pokucie ku Bogu. (Jan Wierszyłowski) 6 MB
Dobrodziejstwo pokuty. (Jan Wierszyłowski) 2 MB
Wiara i wierzenie. (Jan Wierszyłowski) 7 MB
Weźcie jarzmo moje (Jan Wierszyłowski) 2 MB
Rezultaty wierzenia. (Jan Wierszyłowski) 7 MB
"Uczcie się ode mnie..." (Jan Wierszyłowski) 2 MB
Boży list. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
Chrześcijaństwo prawdziwe czy fałszywe. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
Chrześcijańska kultura. Część 1. (Jan Wierszyłowski) 2 MB
Chrześcijańska kultura. Część 2. (Jan Wierszyłowski) 7 MB
Chrześcijańska kultura. Część 3. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Chrześcijańska kultura. Część 4. (Jan Wierszyłowski) 2 MB
Chwała. (Jan Wierszyłowski) 2 MB
Dla kogo żyję? (Jan Wierszyłowski) 5 MB
Dlaczego Jezus? (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Eksterminacja narodów. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
Gleba serca. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
Jak żyć? Sens życia. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Jak żyć? Zaakceptowanie siebie (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Jak żyć? Akceptacja płci. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Kogo słuchać? (Jan Wierszyłowski) 6 MB
Komu się podobać? (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Listy do zborów. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
Na tak czy na nie. Część 1. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Na tak czy na nie. Część 2. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Narkomania. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Nawiedzenie. (Jan Wierszyłowski) 7 MB
Nie daj się zwieść. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Nie mów "ojcze". (Jan Wierszyłowski) 5 MB
O jedzeniu. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
O kobiecie chrześcijance. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
O nienawiści. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
O wolności. (Jan Wierszyłowski) 6 MB
Objawienie. Część 1. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Objawienie. Część 2. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Objawienie. Część 3. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Objawienie. Część 4. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Objawienie. Część 5. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Objawienie. Część 6. (Jan Wierszyłowski) 2 MB
Objawienie. Część 7. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Po co Biblia. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Przykazanie. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
Sens życia. (Jan Wierszyłowski) 18 MB
Skuteczność modlitwy. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Słuchaj Marii. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Szczęśliwosć. Część 1. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Szczęśliwosć. Część 2. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Twój stosunek do Jezusa. Część 1. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Twój stosunek do Jezusa. Część 2. (Jan Wierszyłowski) 3 MB
Twój stosunek do Jezusa. Część 3. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Ułaskawiony. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Wiara. (Jan Wierszyłowski) 7 MB
Wyjdźcie z Babilonu. (Jan Wierszyłowski) 6 MB
Wysłuchane modlitwy. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Zdrowa nauka. (Jan Wierszyłowski) 4 MB
Życzenia. (Jan Wierszyłowski) 5 MB
Badajcie duchy. (Szymon Matusiak) 10 MB
Biblijne kwalifikacje starszych zboru. (Szymon Matusiak) 19 MB
Bogactwo a życie wieczne. (Szymon Matusiak) 15 MB
Charakter Boga - część 1: Boskość Pana Jezusa. (Szymon Matusiak) 30 MB
Charakter Boga - część 2: Wiara w trójjedynego Boga. (Szymon Matusiak) 31 MB
Charakter Boga - część 3: Jak rozpoznać odstępstwo. (Szymon Matusiak) 26 MB
Charakter Boga - część 4: Dlaczego tylko Jezus? (Szymon Matusiak) 25 MB
Charakter Boga - część 5: Przedludzki byt Chrystusa. (Szymon Matusiak) 20 MB
Charakter Boga - część 6: Duch Święty jako osoba Boska. (Szymon Matusiak) 26 MB
Charakter Boga - część 7: Herezje o naturze Boga. (Szymon Matusiak) 24 MB
Co mówi Biblia o Duchu Świętym? (Szymon Matusiak) 22 MB
Czynniki pomagające trwać w wierze. (Szymon Matusiak) 14 MB
Dekalog, część 1: Prawo w świetle Nowego Przymierza. (Szymon Matusiak) 25 MB
Dekalog, część 2: Przykazania wyrażające miłość do Boga. (Szymon Matusiak) 29 MB
Dekalog, część 3: Przykazania wyrażające miłość do bliźnich I. (Szymon Matusiak) 33 MB
Dekalog, część 4: Przykazania wyrażające miłość do bliźnich II. (Szymon Matusiak) 24 MB
Doceniajmy małe rzeczy. (Szymon Matusiak) 19 MB
Dołącz do najlepszych. (Szymon Matusiak) 23 MB
Dziedzictwo chrześcijan. (Szymon Matusiak) 13 MB
Fałszywi prorocy - po owocach poznacie ich. (Szymon Matusiak) 18 MB
Głoszenie prawdy na wzór Chrystusa. (Szymon Matusiak) 15 MB
Jak sobie radzić z niewdzięcznością? (Szymon Matusiak) 21 MB
Jak być użytecznym sługą Chrystusa? - część 1. (Szymon Matusiak) 16 MB
Jak być użytecznym sługą Chrystusa? - część 2. (Szymon Matusiak) 17 MB
Jak być użytecznym sługą Chrystusa? - część 3. (Szymon Matusiak) 8 MB
Wielkie konsekwencje małych grzechów. (Szymon Matusiak) 16 MB
Jaka wierność obowiązuje chrześcijan? (Szymon Matusiak) 14 MB
Jezus jedyny Syn Boży. (Szymon Matusiak) 17 MB
Jezus Chrystus, część I: Wieczność i wcielenie. (Szymon Matusiak) 16 MB
Jezus Chrystus, część II: Kim był na ziemi? (Szymon Matusiak) 19 MB
Jezus Chrystus, część III: Kim jest teraz? (Szymon Matusiak) 18 MB
Łaska a uczynki. (Szymon Matusiak) 18 MB
Na czym polega miłość do Chrystusa? (Szymon Matusiak) 20 MB
Obowiązki i przywileje dzieci Bożych. (Szymon Matusiak) 15 MB
Oczyszczenie świątyni. (Szymon Matusiak) 11 MB
Pobożność zgodna z prawdą, czyli o starszych zboru (Szymon Matusiak) 17 MB
Pomoce i przeszkody w okazywaniu Bogu wdzięczności. (Szymon Matusiak) 12 MB
Posłuszeństwo Słowu Boga albo zwiedzenie. (Szymon Matusiak) 24 MB
Postawa oparta na mądrości Bożej. (Szymon Matusiak) 17 MB
Postawy obowiązujące mężów i żony. (Szymon Matusiak) 10 MB
Postępując i cierpiąc jak Chrystus. (Szymon Matusiak) 15 MB
Prześladowania i niezawinione cierpienia. (Szymon Matusiak) 17 MB
Siła i słabość w służbie Bożej. (Szymon Matusiak) 17 MB
Służba i rola kobiet w Kościele. (Szymon Matusiak) 27 MB
Sprawiedliwości stanie się zadość. (Szymon Matusiak) 14 MB
Stosunek chrześcijan do władzy. (Szymon Matusiak) 17 MB
Wezwanie do świętego życia. (Szymon Matusiak) 15 MB
Właściwe postawy w obliczu czasów końca. (Szymon Matusiak) 15 MB
Zachować prawość w czasach ostatecznych. (Szymon Matusiak) 18 MB
Zagrożenia charyzmatyczne i doktrynalne. (Szymon Matusiak) 23 MB
Zagrożenia duchowe wg Listu Judy. (Szymon Matusiak) 18 MB
Zwycięstwo nad wrogimi siłami. (Szymon Matusiak) 13 MB
Biblijny chrzest. (Szymon Matusiak) 13 MB
Bóg ma serce dla Ciebie. (Szymon Matusiak) 16 MB
Co dalej z rodziną. (Szymon Matusiak) 26 MB
Bojaźn Boża (Szymon Matusiak) 17 MB
Cztery kroki do duchowego uzdrowienia (Szymon Matusiak) 15 MB
Czy znasz swoje powołanie? (Szymon Matusiak) 18 MB
Doskonała ofiara Chrystusa (Szymon Matusiak) 9 MB
Dostęp do Bożych dobrodziejstw (Szymon Matusiak) 17 MB
Duch Święty w Ewangelii Łukasza (Szymon Matusiak) 18 MB
Duchowe odrodzenie i zmartwychwstanie (Szymon Matusiak) 11 MB
Duchowe życie chrześcijan (Szymon Matusiak) 17 MB
Ewangelia a zmartwychwstanie (Szymon Matusiak) 14 MB
Fałszywi nauczyciele obracają łaskę w rozpustę (Szymon Matusiak) 21 MB
Jak się wyzbyć ducha sekciarstwa (Szymon Matusiak) 14 MB
Kazanie na równinie (Szymon Matusiak) 11 MB
Księga Jonasza (Szymon Matusiak) 16 MB
Kto jest Bożym Izraelem (Szymon Matusiak) 16 MB
Kuszenie Jezusa (Szymon Matusiak) 20 MB
Miłość Boga do swojego ludu (Szymon Matusiak) 29 MB
Miłość Chrystusowa w praktyce (Szymon Matusiak) 14 MB
Moc i posłuszeństwo względem Słowa Bożego (Szymon Matusiak) 16 MB
Nadzieja i pewność (Szymon Matusiak) 19 MB
Nasza odpowiedź na miłość Bożą (Szymon Matusiak) 15 MB
Nim nadejdzie dzień Pański (Szymon Matusiak) 8 MB
O wielkości Chrystusa (Szymon Matusiak) 20 MB
Relacje między chrześcijanami (Szymon Matusiak) 10 MB
Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy (Szymon Matusiak) 14 MB
Ozdoba czy plama dla Ewangelii (Szymon Matusiak) 21 MB
Plan Boży a plany ludzkie (Szymon Matusiak) 18 MB
Pokuta i owoce opamiętania (Szymon Matusiak) 20 MB
Prawdziwa nadzieja (Szymon Matusiak) 16 MB
Przesłanie Listu do Kolosan (Szymon Matusiak) 19 MB
Prześwietlony i niewinny (Szymon Matusiak) 17 MB
Psalm 103 - Wdzięczni Bogu (Szymon Matusiak) 15 MB
Psalm 69 - Wybaw mnie z opresji (Szymon Matusiak) 14 MB
Psalm 81 - Lekcja z historii Izraela (Szymon Matusiak) 13 MB
Radujcie się w Panu (Szymon Matusiak) 13 MB
Samozadowolenie - duchowa Laodycea (Szymon Matusiak) 17 MB
Sens zmartwychwstania (Szymon Matusiak) 16 MB
Służyć Bogu sercem doskonałym (Szymon Matusiak) 19 MB
Solidny fundament (Szymon Matusiak) 16 MB
Wiara, która zwycięża świat (Szymon Matusiak) 17 MB