Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Nowości na stronie:

2017-11-19:
Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy (Szymon Matusiak) 14 MB
Ozdoba czy plama dla Ewangelii (Szymon Matusiak) 21 MB
Plan Boży a plany ludzkie (Szymon Matusiak) 18 MB
Pokuta i owoce opamiętania (Szymon Matusiak) 20 MB
Prawdziwa nadzieja (Szymon Matusiak) 16 MB
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 5: Ja to czuję!
Blog: Który przekład Biblii na język polski jest najlepszy?

2017-11-18:
Blog: Co chrześcijanie winni sądzić o Maryi?

2017-11-05:
Relacje między chrześcijanami (Szymon Matusiak) 10 MB

2017-10-24:
Moc i posłuszeństwo względem Słowa Bożego (Szymon Matusiak) 16 MB
Nadzieja i pewność (Szymon Matusiak) 19 MB
Nasza odpowiedź na miłość Bożą (Szymon Matusiak) 15 MB
Nim nadejdzie dzień Pański (Szymon Matusiak) 8 MB
O wielkości Chrystusa (Szymon Matusiak) 20 MB

2017-10-15:
Blog: Czy Bóg istnieje?

2017-10-13:
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 4: Witamy w cyrku!

2017-09-19:
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 3: Toksyczna inteligencja

2017-09-03:
Miłość Chrystusowa w praktyce (Szymon Matusiak) 14 MB

2017-08-20:
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 2: Odejście od Pisma
Kto jest Bożym Izraelem (Szymon Matusiak) 16 MB
Kuszenie Jezusa (Szymon Matusiak) 20 MB
Miłość Boga do swojego ludu (Szymon Matusiak) 29 MB

2017-08-19:
Doskonała ofiara Chrystusa (Szymon Matusiak) 9 MB
Dostęp do Bożych dobrodziejstw (Szymon Matusiak) 17 MB
Duch Święty w Ewangelii Łukasza (Szymon Matusiak) 18 MB
Duchowe odrodzenie i zmartwychwstanie (Szymon Matusiak) 11 MB
Duchowe życie chrześcijan (Szymon Matusiak) 17 MB
Ewangelia a zmartwychwstanie (Szymon Matusiak) 14 MB
Fałszywi nauczyciele obracają łaskę w rozpustę (Szymon Matusiak) 21 MB
Jak się wyzbyć ducha sekciarstwa (Szymon Matusiak) 14 MB
Kazanie na równinie (Szymon Matusiak) 11 MB
Księga Jonasza (Szymon Matusiak) 16 MB

2017-08-15:
Bojaźn Boża (Szymon Matusiak) 17 MB
Cztery kroki do duchowego uzdrowienia (Szymon Matusiak) 15 MB
Czy znasz swoje powołanie? (Szymon Matusiak) 18 MB

2017-08-08:
Bóg ma serce dla Ciebie. (Szymon Matusiak) 16 MB
Co dalej z rodziną. (Szymon Matusiak) 26 MB

2017-08-07:
Biblijny chrzest. (Szymon Matusiak) 13 MB