Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Nowości na stronie:

2019, grudzień:
YouTube: Niedziela [#019] Miłość nie jest uczuciem - 1 Koryntian 13

2019, listopad:
YouTube: Q&A [#006] Czy zbawienie można utracić? Co Biblia mówi o nieutracalności zbawienia?
YouTube: Fundamenty [#004] Chrzest w wodzie
YouTube: Fundamenty [#003] Uczynki
Protestantyzm: Przemysław Gola, Czy świętować Boże Narodzenie?

2019, październik:
YouTube: Fundamenty [#002] Wiara, która zbawia
YouTube: Fundamenty [#001] Prawo łaski

2019, wrzesień:
YouTube: Żebro Adama [#002] Główny cel małżeństwa
Protestantyzm: Paweł Bartosik, Baptystyczna idea zboru lokalnego jako Kościoła par excellence
YouTube: Historia Kościoła w pigułce. 10 najważniejszych wydarzeń
YouTube: Żebro Adama [#001] Konflikt z teściami
YouTube: Przepis na rozwiązanie problemów życiowych - 2 Piotra 1, 5-10

2019, sierpnień:
YouTube: Oszustwo w restauracji! Moja noga tam więcej nie postanie!
Protestantyzm: Przemysław Gola, "Zbawienie swoje sprawujcie." Analiza filologiczna Filipian 2,12

2019, lipiec:
YouTube: Nie dajesz rady? Mam receptę.
YouTube: Czy wszyscy ludzie zostaną zbawieni? Co Biblia mówi o uniwersalizmie?
Protestantyzm: Martyn Lloyd-Jones, Unia z Chrystusem
YouTube: Kurs greki biblijnej - Lekcja 5: znaki diakrytyczne

2019, czerwiec:
YouTube: Co Biblia mówi o czyśćcu?
YouTube: Co Biblia mówi o komunii?
YouTube: Co Biblia mówi o spowiedzi?
Protestantyzm: Mateusz Wichary, Niebo będzie w niebie
Protestantyzm: Martyn Lloyd-Jones, Pięćdziesiątnica - fundament jedności Kościoła
Blog: Wiara a uczynki

2019, maj:
Podcast: 2 Piotra 1,12-15: Ciągle to samo!
Podcast: Łukasza 1,26-38: Jak pokonać strach przed przyszłością?

2019, kwiecień:
Podcast: Jana 15,12-17: Ile jesteś wart?
Podcast: 1 Tymoteusza 2,8-15: Czy kobietom wolno głosić kazania?
YouTube: Wiara, ale bez przesady - Apokalipsa 3,14-22

2019, marzec:
Podcast: Galatów 1,6-10: Autorytet Pisma Świętego
Podcast: Rzymian 13,11-14: Lokomotywa
YouTube: Praca i zarabianie pieniędzy - 1 Tymoteusza 6

2019, luty:
Podcast: Hebrajczyków 1,1-4: Która religia jest prawdziwa?
Podcast: Apokalipsa 1,1-3: Niektórzy są prawdziwymi szczęściarzami.
YouTube: Jutro ma być inaczej - 2 Koryntian 13,11-13

2019, styczeń:
Podcast: Apokalipsa 3,1-6: Fałszywy gabinet lekarski
Blog: Czy świętować Boże Narodzenie?
Podcast: Rzymian 13,8-10: Miłość jest jak rata kredytu

2018, grudzień:
Blog: Textus Receptus - czy rzeczywiście najlepszy?
YouTube: Ile dawać na tacę? - 2 Koryntian 9,7
Podcast: 2 Tymoteusza 4,6-8: Jak uniknąć rozgoryczenia w godzinie śmierci?
Podcast: Apokalipsa 13,11-18: Najbardziej tajemniczy fragment
YouTube: Kurs greki biblijnej - Lekcja 4: alfabet, część 4

2018, listopad:
Blog: Czy chrześcijanie muszą dziś przestrzegać szabatu?
Podcast: Tytusa 1,10-16: Wymagaj od swoich nauczycieli!
Podcast: Tytusa 1,5-9: Jaki powinien być idealny ksiądz?
Protestantyzm: Wyznanie Wiary Baptystów Polskich z 1930 roku
Protestantyzm: Przemysław Gola, Przekleństwo międzypokoleniowe - głos krytyczny

2018, październik:
Podcast: Kolosan 1,1-2: Czy wiesz, kim są "wszyscy święci"?
Blog: Czy powtórne małżeństwo po rozwodzie jest grzechem?
YouTube: O cierpieniu - 2 Koryntian 1,3-11
Podcast: Apokalipsa 2,12-17: Wierność za wszelką cenę?

2018, wrzesień:
Podcast: Apokalipsa 2,8-11: Nie bój się tego, co masz wycierpieć
Dyskusyjny Klub Biblijny
Blog: Kim są "święci", o których mowa w 1 Tesaloniczan 3,13?
YouTube: Czy bać się starości?
Podcast: Apokalipsa 2,1-7: "Trójka z plusem" to za mało
Blog: Czy Kościół będzie zabrany z Ziemi przed wielkim uciskiem?
YouTube: Masz wrogów? - Mateusza 5,43-48
YouTube: Przebacz i zrzuć z siebie ciężar!

2018, sierpień:
Podcast: Mateusza 6,19-21: Gdzie ulokować swoje oszczędności?
YouTube: Prawdopodobnie będziesz zaskoczony... - Efezjan 2,8-9
Protestantyzm: Mateusz Wichary, O ordynacji kobiet szerzej
Podcast: Jana 3,12-21: Jak dobry musisz być, aby zasłużyć na niebo?
YouTube: Największy przesąd ludzkości - Przemysław Gola

2018, lipiec:
Protestantyzm: Mateusz Wichary, Sytuacja ewangelikalnych Kościołów protestanckich w Polsce
Blog: Co to znaczy, że Pan Jezus jest "pierworodnym wobec całego stworzenia"?
Blog: Czym jest miłość?
Podcast: Rzymian 12,3-8: Bóg nie powołał Cię do siedzenia w kościelnej ławce.
Blog: Czy "czipowanie" ludzi można uznać za wypełnienie się proroctwa o znamieniu bestii?
YouTube: Po co człowiekowi Kościół - Efezjan 4,5-16 - Przemysław Gola
Podcast: Rzymian 12,1-2: Poznaj wolę Bożą dla swojego życia!
Blog: Czy nauka adwentystów o roku 1844 jest prawdziwa?
Blog: Czy chrześcijanie muszą płacić dziesięcinę?

2018, czerwiec:
YouTube: Chrześcijanin a władza państwowa - Rzymian 13,1-7 - Przemysław Gola
Blog: Psalmy złorzeczące
Blog: Czy chrześcijanin może wypić lampkę wina lub jedno piwo?
Blog: Czym jest łaska Boża i jak ją otrzymać?
YouTube: Jak żyć w tym niesprawiedliwym świecie i nie zwariować? - Rzymian 12,9-21 - Przemysław Gola

2018, maj:
Blog: Czy Archanioł Michał z Księgi Daniela to Jezus?
Protestantyzm: Mirosław Zawadzki, Szczęście Boga i szczęście człowieka w teologii J. Pipera - 4
Protestantyzm: Mirosław Zawadzki, Szczęście Boga i szczęście człowieka w teologii J. Pipera - 3
Protestantyzm: Mirosław Zawadzki, Szczęście Boga i szczęście człowieka w teologii J. Pipera - 2
Protestantyzm: Mirosław Zawadzki, Szczęście Boga i szczęście człowieka w teologii J. Pipera - 1
YouTube: Kurs greki biblijnej - Lekcja 3: alfabet, część 3
YouTube: Co z nami będzie? - Rzymian 8,14-39 - Przemysław Gola

2018, kwiecień:
YouTube: Sposób na udane małżeństwo - Przemysław Gola
YouTube: Grzech pierworodny - Rzymian 5,12-21
Blog: Jak szukać Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości?
Protestantyzm: Mateusz Wichary, Ratunek od grzechu: Ps 51:7-9
YouTube: Kurs greki biblijnej - Lekcja 2: alfabet, część 2
YouTube: Kurs greki biblijnej - Lekcja 1: alfabet
Protestantyzm: Mateusz Wichary, Problem synoptyczny
YouTube: Czy wiara się opłaca? - Rzymian 5,1-6 - Przemysław Gola

2018, marzec:
Blog: Co to znaczy "pójść do nieba"?
Protestantyzm: Mateusz Wichary, Wstyd: Rdz 3:7-21
Protestantyzm: Mateusz Wichary, Rdz 1:1-3: Zaufanie Słowu Stwórcy
Protestantyzm: Mateusz Wichary, Sola Scriptura: Wystarczalność Pisma Świętego

2018, luty:
YouTube: Dlaczego jedni są szczęśliwi, a inni nie? - Przemysław Gola
Blog: Czy możemy się modlić do Jezusa?
Protestantyzm: Natan Chesed, Doktryna Świadków Jehowy, część 1: Jezus Chrystus
Protestantyzm: Mateusz Wichary, Moc sumienia
Protestantyzm: Martyn Lloyd-Jones, 4 testy duchowego odrodzenia
Blog: Na czym polega gniew Boży?
Blog: Kiedy otrzymuje się Ducha Świętego?
Protestantyzm: Mateusz Wichary, Wieczność i czas
Protestantyzm: Mateusz Wichary, Uwielbienie Boga: sens i cel naszego życia!
Protestantyzm: Marek Handrysik, Muzyka chrześcijańska
Protestantyzm: Henryk Rother-Sacewicz, Rys historyczny zboru w Sosnowcu
Protestantyzm: Historia Kościołów Chrystusowych w Polsce
Protestantyzm: Mateusz Wichary, Konserwatyzm
Protestantyzm: Marek Handrysik, Jakość usługiwania
Protestantyzm: Mateusz Wichary, O trudnym, czyli prawdziwym naśladowaniu Jezusa
Protestantyzm: Mateusz Wichary, Dlaczego "Tylko Chrystus"
Protestantyzm: Mateusz Wichary, U siebie. Szkic o protestantyzmie w Toruniu
Protestantyzm: Przemysław Gola, Kredyt - ostatnia brzytwa ratunku?

2018, styczeń:
YouTube: Protestantyzm a katolicyzm. Jakie są różnice?
YouTube: Jak nadrobić stracony czas i naprawić nieodwracalne błędy? - Przemysław Gola
YouTube: Klucz do zrozumienia - Rzymian 1,16-17
Blog: Na czym polega głoszenie Słowa Bożego?
Blog: Czy Bóg może namawiać do złego?
Czytelnia: Przemysław Gola, Przesłanie Księgi Koheleta
YouTube: Miłość w wielkim mieście - 1 Koryntian 13,4-8
YouTube: Jak modlił się Apostoł Paweł? - Rzymian 1,8-15
Czytelnia: Historia Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej

2017, grudzień:
Blog: Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?
YouTube: Wielki Nakaz Misyjny - Przemysław Gola
MP3: Wielki Nakaz Misyjny (Przemysław Gola) 36 MB
Blog: Czy chrześcijanie spożywają prawdziwe ciało i prawdziwą krew Pana Jezusa?
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 8: Jezus jest ewangelią!
MP3: Samozadowolenie - duchowa Laodycea (Szymon Matusiak) 17 MB
MP3: Sens zmartwychwstania (Szymon Matusiak) 16 MB
MP3: Służyć Bogu sercem doskonałym (Szymon Matusiak) 19 MB
MP3: Solidny fundament (Szymon Matusiak) 16 MB
MP3: Wiara, która zwycięża świat (Szymon Matusiak) 17 MB
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 7: Dobroć ze względu na dobroć.
MP3: Przesłanie Listu do Kolosan (Szymon Matusiak) 19 MB
MP3: Prześwietlony i niewinny (Szymon Matusiak) 17 MB
MP3: Psalm 103 - Wdzięczni Bogu (Szymon Matusiak) 15 MB
MP3: Psalm 69 - Wybaw mnie z opresji (Szymon Matusiak) 14 MB
MP3: Psalm 81 - Lekcja z historii Izraela (Szymon Matusiak) 13 MB
MP3: Radujcie się w Panu (Szymon Matusiak) 13 MB
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 6: Powtarzaj za mną!

2017, listopad:
Czytelnia: Przemysław Gola, Ekumenizm - czy jest zgodny z wolą Bożą?
MP3: Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy (Szymon Matusiak) 14 MB
MP3: Ozdoba czy plama dla Ewangelii (Szymon Matusiak) 21 MB
MP3: Plan Boży a plany ludzkie (Szymon Matusiak) 18 MB
MP3: Pokuta i owoce opamiętania (Szymon Matusiak) 20 MB
MP3: Prawdziwa nadzieja (Szymon Matusiak) 16 MB
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 5: Ja to czuję!
Blog: Który przekład Biblii na język polski jest najlepszy?
Blog: Co chrześcijanie winni sądzić o Maryi?
MP3: Relacje między chrześcijanami (Szymon Matusiak) 10 MB

2017, październik:
MP3: Moc i posłuszeństwo względem Słowa Bożego (Szymon Matusiak) 16 MB
MP3: Nadzieja i pewność (Szymon Matusiak) 19 MB
MP3: Nasza odpowiedź na miłość Bożą (Szymon Matusiak) 15 MB
MP3: Nim nadejdzie dzień Pański (Szymon Matusiak) 8 MB
MP3: O wielkości Chrystusa (Szymon Matusiak) 20 MB
Blog: Czy Bóg istnieje?
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 4: Witamy w cyrku!

2017, wrzesień:
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 3: Toksyczna inteligencja
MP3: Miłość Chrystusowa w praktyce (Szymon Matusiak) 14 MB

2017, sierpień:
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 2: Odejście od Pisma
MP3: Kto jest Bożym Izraelem (Szymon Matusiak) 16 MB
MP3: Kuszenie Jezusa (Szymon Matusiak) 20 MB
MP3: Miłość Boga do swojego ludu (Szymon Matusiak) 29 MB
MP3: Doskonała ofiara Chrystusa (Szymon Matusiak) 9 MB
MP3: Dostęp do Bożych dobrodziejstw (Szymon Matusiak) 17 MB
MP3: Duch Święty w Ewangelii Łukasza (Szymon Matusiak) 18 MB
MP3: Duchowe odrodzenie i zmartwychwstanie (Szymon Matusiak) 11 MB
MP3: Duchowe życie chrześcijan (Szymon Matusiak) 17 MB
MP3: Ewangelia a zmartwychwstanie (Szymon Matusiak) 14 MB
MP3: Fałszywi nauczyciele obracają łaskę w rozpustę (Szymon Matusiak) 21 MB
MP3: Jak się wyzbyć ducha sekciarstwa (Szymon Matusiak) 14 MB
MP3: Kazanie na równinie (Szymon Matusiak) 11 MB
MP3: Księga Jonasza (Szymon Matusiak) 16 MB
MP3: Bojaźn Boża (Szymon Matusiak) 17 MB
MP3: Cztery kroki do duchowego uzdrowienia (Szymon Matusiak) 15 MB
MP3: Czy znasz swoje powołanie? (Szymon Matusiak) 18 MB
MP3: Bóg ma serce dla Ciebie. (Szymon Matusiak) 16 MB
MP3: Co dalej z rodziną. (Szymon Matusiak) 26 MB
MP3: Biblijny chrzest. (Szymon Matusiak) 13 MB