Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Nowości na stronie:

2018, styczeń:
YouTube: Miłość w wielkim mieście - 1 Koryntian 13,4-8
YouTube: Jak modlił się Apostoł Paweł? - Rzymian 1,8-15
Czytelnia: Historia Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej

2017, grudzień:
Blog: Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?
YouTube: Wielki Nakaz Misyjny - Przemysław Gola
MP3: Wielki Nakaz Misyjny (Przemysław Gola) 36 MB
Blog: Czy chrześcijanie spożywają prawdziwe ciało i prawdziwą krew Pana Jezusa?
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 8: Jezus jest ewangelią!
MP3: Samozadowolenie - duchowa Laodycea (Szymon Matusiak) 17 MB
MP3: Sens zmartwychwstania (Szymon Matusiak) 16 MB
MP3: Służyć Bogu sercem doskonałym (Szymon Matusiak) 19 MB
MP3: Solidny fundament (Szymon Matusiak) 16 MB
MP3: Wiara, która zwycięża świat (Szymon Matusiak) 17 MB
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 7: Dobroć ze względu na dobroć.
MP3: Przesłanie Listu do Kolosan (Szymon Matusiak) 19 MB
MP3: Prześwietlony i niewinny (Szymon Matusiak) 17 MB
MP3: Psalm 103 - Wdzięczni Bogu (Szymon Matusiak) 15 MB
MP3: Psalm 69 - Wybaw mnie z opresji (Szymon Matusiak) 14 MB
MP3: Psalm 81 - Lekcja z historii Izraela (Szymon Matusiak) 13 MB
MP3: Radujcie się w Panu (Szymon Matusiak) 13 MB
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 6: Powtarzaj za mną!

2017, listopad:
Czytelnia: Przemysław Gola, Ekumenizm - czy jest zgodny z wolą Bożą?
MP3: Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy (Szymon Matusiak) 14 MB
MP3: Ozdoba czy plama dla Ewangelii (Szymon Matusiak) 21 MB
MP3: Plan Boży a plany ludzkie (Szymon Matusiak) 18 MB
MP3: Pokuta i owoce opamiętania (Szymon Matusiak) 20 MB
MP3: Prawdziwa nadzieja (Szymon Matusiak) 16 MB
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 5: Ja to czuję!
Blog: Który przekład Biblii na język polski jest najlepszy?
Blog: Co chrześcijanie winni sądzić o Maryi?
MP3: Relacje między chrześcijanami (Szymon Matusiak) 10 MB

2017, październik:
MP3: Moc i posłuszeństwo względem Słowa Bożego (Szymon Matusiak) 16 MB
MP3: Nadzieja i pewność (Szymon Matusiak) 19 MB
MP3: Nasza odpowiedź na miłość Bożą (Szymon Matusiak) 15 MB
MP3: Nim nadejdzie dzień Pański (Szymon Matusiak) 8 MB
MP3: O wielkości Chrystusa (Szymon Matusiak) 20 MB
Blog: Czy Bóg istnieje?
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 4: Witamy w cyrku!

2017, wrzesień:
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 3: Toksyczna inteligencja
MP3: Miłość Chrystusowa w praktyce (Szymon Matusiak) 14 MB

2017, sierpień:
YouTube: Historia współczesnej ewangelii - Część 2: Odejście od Pisma
MP3: Kto jest Bożym Izraelem (Szymon Matusiak) 16 MB
MP3: Kuszenie Jezusa (Szymon Matusiak) 20 MB
MP3: Miłość Boga do swojego ludu (Szymon Matusiak) 29 MB
MP3: Doskonała ofiara Chrystusa (Szymon Matusiak) 9 MB
MP3: Dostęp do Bożych dobrodziejstw (Szymon Matusiak) 17 MB
MP3: Duch Święty w Ewangelii Łukasza (Szymon Matusiak) 18 MB
MP3: Duchowe odrodzenie i zmartwychwstanie (Szymon Matusiak) 11 MB
MP3: Duchowe życie chrześcijan (Szymon Matusiak) 17 MB
MP3: Ewangelia a zmartwychwstanie (Szymon Matusiak) 14 MB
MP3: Fałszywi nauczyciele obracają łaskę w rozpustę (Szymon Matusiak) 21 MB
MP3: Jak się wyzbyć ducha sekciarstwa (Szymon Matusiak) 14 MB
MP3: Kazanie na równinie (Szymon Matusiak) 11 MB
MP3: Księga Jonasza (Szymon Matusiak) 16 MB
MP3: Bojaźn Boża (Szymon Matusiak) 17 MB
MP3: Cztery kroki do duchowego uzdrowienia (Szymon Matusiak) 15 MB
MP3: Czy znasz swoje powołanie? (Szymon Matusiak) 18 MB
MP3: Bóg ma serce dla Ciebie. (Szymon Matusiak) 16 MB
MP3: Co dalej z rodziną. (Szymon Matusiak) 26 MB
MP3: Biblijny chrzest. (Szymon Matusiak) 13 MB