Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

O nas

Szkoła Biblijna "Hosanna" istnieje, aby upowszechnić znajomość Pisma Świętego wśród Polaków. Szkoła jest prowadzona przez chrześcijan wiary ewangelicznej, skupionych we Wspólnocie chrześcijan w Rokitnie Szlacheckim, w województwie śląskim. Podmiotem, który obsługuje szkołę od strony prawnej jest Fundacja Szkoła Biblijna "Hosanna".

Wyznanie wiary

Oto nasze wyznanie wiary:

Pobierz Wyznanie Wiary w PDF