Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

O nas

Osobowość prawna

Podmiotem prawnym obsługującym działalność Szkoły oraz serwisu j1213.org jest Fundacja Szkoła Biblijna "Hosanna". Dane teleadresowe Fundacji oraz numer rachunku bankowego znajduje się tutaj.

Wyznanie wiary

Szkoła jest prowadzona przez chrześcijan ewangelicznych. Oto nasze wyznanie wiary:

Pobierz Wyznanie Wiary w PDF

Nasza działalność

Celem istnienia Szkoły Biblijnej "Hosanna" jest upowszechnianie wiedzy o Biblii, propagowanie etyki chrześcijańskiej, prowadzenie badań nad dziedzictwem chrześcijaństwa ewangelicznego w Polsce, wspieranie wspólnot kościelnych oraz działanie na rzecz obrony praw człowieka, w szczególności praw wolności słowa, wyznania i sumienia.

Powyższe cele realizujemy poprzez prowadzenie kursów, seminariów i konferencji o tematyce biblijnej, wydawanie i rozpowszechnianie literatury chrześcijańskiej oraz prowadzenie chrześcijańskich serwisów internetowych.

Przy niektórych projektach edukacyjnych współpracujemy ze Szkołą DIETEL.