Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

O nas

Dane Fundacji

Podmiotem prawnym obsługującym działalność Szkoły oraz serwisu j1213.org jest:

Fundacja Szkoła Biblijna "Hosanna"
Świerczewskiego 42
42-450 Rokitno Szlacheckie

KRS: 0000409598
REGON: 242854252
NIP: 6492297083

Dobrowolne ofiary w dowolnej wysokości można wpłacać na nasze konto:
Fundacja Szkoła Biblijna Hosanna
Świerczewskiego 42, 42-450 Rokitno Szlacheckie
nr konta: 05 2030 0045 1110 0000 0227 0300
tytułem: darowizna na cele statutowe

Nasza działalność

Celem istnienia Szkoły Biblijnej "Hosanna" jest upowszechnianie wiedzy o Biblii, propagowanie etyki chrześcijańskiej, prowadzenie badań nad dziedzictwem chrześcijaństwa ewangelicznego w Polsce, wspieranie wspólnot kościelnych oraz działanie na rzecz obrony praw człowieka, w szczególności praw wolności słowa, wyznania i sumienia.

Powyższe cele realizujemy poprzez prowadzenie bezpłatnych kursów o tematyce biblijnej, rozpowszechnianie darmowej literatury chrześcijańskiej oraz prowadzenie serwisu internetowego j1213.org

Zasady działania Fundacji są następujące:
- Fundacja nie zatrudnia pracowników
- Zarząd Fundacji nie czerpie materialnych korzyści ze służby w Fundacji
- Fundacja nie pobiera żadnych opłat za swoje książki, kursy, itd.
- Fundacja nie korzysta z dotacji państwowych
- Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej