Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

O nas

Osobowość prawna

Podmiotem prawnym obsługującym działalność Szkoły oraz serwisu j1213.org jest Fundacja Szkoła Biblijna "Hosanna". Dane teleadresowe Fundacji oraz numer rachunku bankowego znajduje się tutaj.

Wyznanie wiary

Szkoła jest prowadzona przez chrześcijan ewangelicznych. Akceptujemy Apostolski Symbol Wiary oraz Wyznanie Wiary Baptystów Polskich z 1930 roku.

Nasza działalność

Celem istnienia Szkoły Biblijnej "Hosanna" jest upowszechnianie wiedzy o Biblii, propagowanie etyki chrześcijańskiej, prowadzenie badań nad dziedzictwem chrześcijaństwa ewangelicznego w Polsce, wspieranie wspólnot kościelnych oraz działanie na rzecz obrony praw człowieka, w szczególności praw wolności słowa, wyznania i sumienia.

Powyższe cele realizujemy poprzez prowadzenie bezpłatnych kursów o tematyce biblijnej, rozpowszechnianie darmowej literatury chrześcijańskiej oraz prowadzenie serwisu internetowego j1213.org

Do października 2018 roku Szkoła rozesłała ponad 3300 bezpłatnych egzemplarzy książek, natomiast w kursach i seminariach wzięło udział ponad 600 osób.

W lipcu 2017 roku została uruchomiona rosyjskojęzyczna wersja platformy internetowej, na której opublikowano między innymi kilka tysięcy archiwalnych wykładów biblijnych z czasów i terenów Związku Radzieckiego.

Zasady działania Fundacji są następujące:
- Fundacja nie zatrudnia pracowników
- Zarząd Fundacji nie czerpie materialnych korzyści ze służby w Fundacji
- Fundacja nie pobiera żadnych opłat za swoje książki, kursy, itd.
- Fundacja nie korzysta z dotacji państwowych
- Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Przy niektórych projektach edukacyjnych współpracujemy ze Studiem Cytryna