Czym różni się kościół protestancki od katolickiego?

Różnic między protestantyzmem a katolicyzmem jest wiele. W pierwszej kolejności należy jednak wskazać na pięć zasadniczych. W powyższym filmie pokrótce omawiamy owe pięć różnic w oparciu tzw. pięciu głównych zasad protestantyzmu.