A co, jeśli nie zasłużyłeś na niebo?

Pismo Święte mówi:

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się pod ciężarem życia, a Ja przyniosę wam ulgę.

Powyższe słowa wypowiedział Pan Jezus Chrystus, aby zachęcić Cię, byś w Nim odnalazł Boga i Pana, a przez to niewyczerpane źródło radości, mądrości i siły.

Jaki jest problem?

Bóg kocha każdego człowieka, lecz nienawidzi grzechu. Grzech popełniony przez Ciebie oddziela Cię od Boga. Pismo Święte mówi:

Wszyscy zbłądzili, wszyscy stali się nieużyteczni, nie ma takiego, który czyni dobro, nie ma ani jednego. [...] Wszyscy zgrzeszyli i utracili chwałę Boga.

Dopóki Twoje grzechy nie zostaną przebaczone, nie zaznasz w swoim życiu ukojenia, a po śmierci Bóg wymierzy Ci karę, na którą zasługujesz. Pismo Święte mówi:

Albo może śmiesz lekceważyć nieprzebraną Jego dobroć, spokój i cierpliwość, nie zdając sobie sprawy, że dobroć Boga chce cię doprowadzić do zmiany postępowania? Wskutek zaś twego uporu i braku opamiętania ściągasz na siebie gniew, który cię dotknie w dniu gniewu, kiedy to objawi się sprawiedliwość sądu Bożego.

Jak rozwiązać problem?

Bóg nie pragnie jednak Twojej zagłady. On chce wybaczyć i wymazać z pamięci Twoją winę i pragnie, byś odnowił osobistą więź z Nim.

Odpuszczenia i wymazania grzechów nie można kupić ani na nie zasłużyć, np. poprzez gorliwe uczestnictwo w różnego rodzaju nabożeństwach. Żaden człowiek nie jest i nigdy nie będzie wystarczająco dobry, aby otrzymać przebaczenie grzechów na podstawie swoich zasług. Przebaczenie grzechów można jedynie przyjąć jako podarunek od Boga.

Możesz otrzymać przebaczenie grzechów oraz pojednać się z Bogiem, jeśli uwierzysz, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, ponosząc karę, która Tobie słusznie się należała, a następnie zmartwychwstał, okazując swoją chwałę, oraz podporządkujesz się Panu Jezusowi Chrystusowi jako swemu Panu i Bogu. Pismo Święte mówi:

Jeśli więc uroczyście wyznasz ustami swymi, że Jezus jest Panem, i sercem swoim uwierzysz, że Bóg spowodował Jego zmartwychwstanie, otrzymasz zbawienie.

w innym miejscu Pismo Święte mówi:

A sprawiedliwość Boża spełnia się we wszystkich wierzących dzięki przyjęciu wiary w Jezusa Chrystusa. Nie ma bowiem różnicy: wszyscy zgrzeszyli i utracili chwałę Boga, darmo natomiast dostąpili usprawiedliwienia dzięki Jego darowi, dzięki odkupieniu dokonanemu przez Chrystusa Jezusa. Jego to Bóg ustanowił ofiarą przebłagalną przez wiarę i przelanie Jego krwi, chcąc okazać w ten sposób swoją sprawiedliwość, dzięki której odpuszcza dawniej popełnione grzechy. Sprawiła to cierpliwość Boga, który chce okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie i jako sprawiedliwy udziela usprawiedliwienia każdemu, kto przyjmuje wiarę w Jezusa.

Czy to możliwe?

Tak. Bóg działa również dzisiaj w życiu zwykłych ludzi, takich jak Ty. Wybacza, przygarnia do siebie i prowadzi, dając pewność życia na wieki z Nim. Posłuchaj opowieści Renaty, która w Panu Jezusie odnalazła sens życia:

Co dalej?

Pomódl się już teraz słowami tej modlitwy:

Boże, wiem, że popełniłem/popełniłam wiele grzechów. Za każdy z nich Cię przepraszam i proszę, abyś je wybaczył. Chcę uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i pragnę, by Jezus kierował moim życiem. Proszę, pomóż mi w tym.

Pismo Święte to księga, w której znajdziesz dalsze wskazówki. Możesz czytać Pismo Święte w swoim domu wspólnie z nami. Aby zamówić bezpłatne studium Pisma Świętego do swojego domu (osobiste lub przez Internet), wypełnij formularz:

Podaj swoje imię:
Kod pocztowy i miejscowość:
Numer telefonu (opcjonalnie):
E-mail (koniecznie):

W ciągu 48 godzin skontaktujemy się z Tobą mailowo lub telefonicznie (jeśli podałeś numer telefonu), aby umówić się na pierwsze 30-minutowe spotkanie lub rozpocząć kurs korespondencyjny przez Internet.

Oferowane przez nas studium biblijne jest bezpłatne i nie zobowiązuje Cię do niczego. Twoje dane nie zostaną udostępnione nikomu innemu. Podane przez Ciebie dane będą administrowane przez Fundację "Hosanna" - instytucję edukacyjną, której celem statutowym jest wspieranie kościołów ewangelicznych w Polsce w zakresie edukacji biblijnej.

W międzyczasie...

Oczekując na kontakt, warto abyś przeczytał/przeczytała Ewangelię, czyli opowieść o Panu Jezusie:

Kliknij, aby pobrać Ewangelię w formacie PDF

Potrzebujesz więcej informacji?

Więcej o Fundacji "Hosanna"

Więcej o kościołach ewangelicznych