Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Wydawnictwo przy Szkole Biblijnej "Hosanna"

Nasze publikacje można wypożyczyć bezpłatnie w następujących bibliotekach:

Biblioteka Narodowa,
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Biblioteka Jagiellońska,
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi,
ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,
ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,
ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań,

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław

Biblioteka Śląska,
Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy,
ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa,

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica,
ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego,
ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok

a także:

Biblioteka Szkoły Biblijnej Hosanna,
ul. Szlachecka 42, 42-450 Rokitno Szlacheckie

Biblioteka Szkoły Biblijnej Hosanna,
ul. Dąbrowskiego 40/7, 42-202 Częstochowa

Biblioteka Zboru KWCh w Świętochłowicach,
Wyzwolenia 8, 41-600 Świętochłowice